Pobjeda dentalne fobije svjesnom sedacijom

Stomatolozi zaposleni u našem Dentalno Implantološkom centru prošli su edukaciju za tehnike pristupa pacijentima, koji imaju različite dentalne fobije. 


Naglasak u našem Centru se stavlja na nove tehnologije i tehnike koje pacijentima osiguravaju maksimalnu ugodu. Svjesni činjenice kako kod velikog broja pacijenata postoje određeni oblici dentalnih fobija u prvom koraku stavljamo veliki naglasak na povjerenje u odnosu pacijent – liječnik. 


Kada kod pacijenta, nakon prvih pregleda, početnih dijagnostika i konzultacija, slušanja njihovih želja i zahtjeva te prezentacije najboljih mogućih dostupnih individualnih rješenja stvorimo dovoljnu dozu povjerenja i razbijemo strah,  tek tada krećemo na konkretan posao. 


Kod nekih pacijenata zbog izrazito izražene dentalne fobije jednostavno strah nije moguće eliminirati kroz komunikaciju. Za takve pacijente preporučujemo svjesnu sedaciju oksidulom. 


Ovo je idealno je rješenje za pacijente koji imaju strah, ali surađuju s liječnikom, te pacijente koji imaju jak podražaj na povraćanje.

Dušični oksidul daje se u kombinaciji s kisikom putem maskice za nos. Osim što uklanja strah i nelagodu,  umanjuje traumu od zahvata.

Može se koristiti kod obavljanja svih vrsta stomatološkim zahvata s posebnim naglaskom na stomatološke zahvate koji duže traju jer kod pacijenta prividno umanjuje vrijeme trajanja zahvata.


Idealno je rješenje za: 

  • djecu koja nerado odlaze stomatologu, 
  • odrasle osobe koje osjećaju nelagodu ili strah,
  • osobe koje nisu u mogućnosti potpuno surađivati sa stomatologom.

Zahvaljujući ovoj tehnici olakšana je suradnja s liječnikom, a vitalni refleksi ostaju nepromijenjeni.


ČESTO POSTAVLJENA PITANJA PACIJENATA


Može li pacijent sam nakon operacije ići kući?

Nakon sedacije pacijent obavezno mora imati osiguranu pratnju za odlazak kući. 


Može li se sedacija prekinuti i za vrijeme postupka?

Inhalacijska sedacija dušičnim oksidulom može se prekinuti u bilo kojem trenutku bez posljedica za pacijenta - ukoliko to pacijent odluči ili liječnik procjeni da je potreban prekid sedacije. 


Postoji li mogućnost alergijskih reakcija kod svjesne sedacije? 

Kod svjesne sedacije dušičnim oksidulom nisu zabilježene alergijske reakcije kod tretiranih pacijenata.